Monthly Archives: 四月 2009

媽咪生日快樂

切蛋糕 ! 切蛋糕喇 ! 媽咪又老一歲喇 ! 細妹…..點都好 , … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 1 則迴響

今日

今日….媽咪舊曆牛一 , 頭先我同哥哥一齊整咗個蛋糕諗住今晚送比佢 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

清明

今日去咗拜祭老豆同細妹 , 唉 ! 媽咪又偷偷地企埋咗一邊喊喇 ! 我&#823 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

醉…

啱啱同波兒係留下飲咗兩支酒 , 唔知點解 ! 好想灌醉自己 , 好想痛痛快快咁大 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言