Monthly Archives: 四月 2008

媽咪牛一

大前日係媽咪舊歷生日 , 我無整到蛋糕吖 ! 不過我係 P記買咗個薄餅餐番嚟屋企 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

夢中的話

( 唔該妳吖 ! 麻煩妳幫我同我家姐講聲 , 我無事呀 ! 叫佢唔洗攄心我呀 ! … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 1 則迴響

流星雨

尋日參加哥哥補習社攪嘅康樂營一日遊 , 目的地係 <麥理浩夫人渡假村&gt … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

蚊子

今日哥哥用指甲係我手臂果粒蚊難上面印咗個十字嘅圖案 , 佢話亞姨教過佢 , 咁樣 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

榴槤

今日妳兩位金花姐妹上咗嚟呀 ! 仲每人買咗一個榴槤上嚟 ! 唉 ! 又發福喇 ! … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

清明

呵呵 ! 話妳知呀 ! 家姐我而家鍾意咗行街逛舖頭呀 ! 等等 ! 聽清楚 , … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言