Monthly Archives: 六月 2007

閙同笑

頭先……..同媽咪嘈咗幾句 !   都係哥哥唔聽話啦 ! … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

番屋企

今日又落雨吖 ! 仲好大雨添 ! 妳有無淋濕身呀 ?   話妳知吖 ! 妳終於有 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

25 & 26

記唔記得住係留上個果羊咩鬚吖 , 我前日终於有機會同佢講第一句野喇 , 我問佢 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

大食會

哥哥尋日放學打比我 , 佢話學校今日會攪大食會 , 問我買D乜野番學食好 , 唔 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

飲醉酒

懷著一般又或者開心心情去飲酒嘅人 , 佢會越飲越開心 ! 但係…&# … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

緣來是…….

頭先睇無線嘅緣來是有機 , 見到戲裡面嘅亞爸係度種植有機菜嘅樣 , 種菜時每一個 … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言

腫脹

壓力….緊張….心情….原來係會影響身體架! … 繼續閱讀

張貼在 未分類 | 發表留言